இல்லம் தேடி கல்வி - மாவட்ட /வட்டார ஆசிரியர் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மாற்றம் செய்தல் - அறிவுரைகள் - Proceedings - Asiriyar.Net

Wednesday, February 7, 2024

இல்லம் தேடி கல்வி - மாவட்ட /வட்டார ஆசிரியர் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மாற்றம் செய்தல் - அறிவுரைகள் - Proceedings

 
இல்லம் தேடிக் கல்விபணிகளை மேற்கொள்ளும் மாவட்டம் / வட்டார ஆசிரியர் ஒருங்கிணைப்பாளர்களை மாற்றம் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் பட்சத்தில் உரிய காரணத்துடன் அத்தகவல்களை எழுத்து பூர்வமாக மாநில அலுவலகத்திற்கு உடனடியாக தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.


அவ்விடத்தில் , இல்லம் தேடிக் கல்வித் திட்டத்தில் நன்கு ஈடுபாடுள்ள ஆசிரியர்கள் கண்டறியப்பட்டு புதிய ஆசிரியர் ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக நியமனம் செய்யப்பட வேண்டும்.


 இவ்வாறு இல்லம் தேடிக் கல்வி பணியில் ஆசிரியர்களை மாவட்ட / வட்டார ஆசிரியர் ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக நியமனம் அல்லது விடுப்பு செய்வதற்கான ஆணை உரிய வழியாக மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலரிடமிருந்து மட்டுமே பிறப்பிக்கப்பட வேண்டும்.


Click Here to Download - Illam Thedi Kalvi - Proceedings - PdfPost Top Ad