1132 தற்காலிகப் பணியிடங்களுக்கு 31.12.2028 வரை 5 ஆண்டுகளுக்கு தொடர் நீட்டிப்பு வழங்கி அரசாணை வெளியீடு (G.O 56) - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Thursday, February 22, 2024

1132 தற்காலிகப் பணியிடங்களுக்கு 31.12.2028 வரை 5 ஆண்டுகளுக்கு தொடர் நீட்டிப்பு வழங்கி அரசாணை வெளியீடு (G.O 56)

 
அரசாணை (1டி) எண்.56


பள்ளிக்கல்வி அனைவருக்கும் இடைநிலைக் கல்வி திட்டம் - 18 மாதிரிப் பள்ளிகளுக்கு தோற்றுவிக்கப்பட்ட 306 ஆசிரியர் பணியிடங்கள் மற்றும் 126 ஆசிரியரல்லாத பணியிடங்கள் மற்றும் 2013-2014 மற்றும் 2014-2015 ஆம் கல்வியாண்டுகளில் தரம் உயர்த்தப்பட்ட உயர்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு தோற்றுவிக்கப்பட்ட 700 (350+50) ஆசிரியர் பணியிடங்கள் ஆகமொத்தம் 1132 தற்காலிக பணியிடங்களுக்கு 01.01.2024 முதல் 31.12.2028 வரை தொடர் நீட்டிப்பு வழங்குதல்- ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.


Click Here to Download - G.O 56 - 1132 Post Continuation Order - Pdf
Post Top Ad