6 முதல் 9ஆம் வகுப்பு - கற்றல் விளைவுகள் / திறன் மதிப்பீட்டுத் தேர்வு நடத்துதல் - Instructions - SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Thursday, February 22, 2024

6 முதல் 9ஆம் வகுப்பு - கற்றல் விளைவுகள் / திறன் மதிப்பீட்டுத் தேர்வு நடத்துதல் - Instructions - SPD Proceedings

 
தமிழ்நாடு அரசின் முன்னோடித் திட்டங்களில் ஒன்றான " மாநில மதிப்பீட்டுப் புலம் " பார்வையில் காணும் அரசாணை மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இது தொடர்பாக பார்வையில் காணும் கூட்டக்குறிப்புகளில் கூறப்பட்டுள்ளவாறு அனைத்து அரசுப் பள்ளிகளிலும் கற்றல் விளைவு / திறன் வழி மதிப்பீட்டுத் தேர்வுகளை ( Learning Outcome / Competency Based Test ) நடத்துதல் தொடர்பாக பின்வரும் வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.Click Here to Download -  Learning Outcome / Competency Based Test  - February 2024 - SPD Proceedings - PdfPost Top Ad