2ம் வகுப்பு மாணவர்களின் அடைவு நிலையினை உயர்த்துதல் - ஆய்வு அலுவலர்களுக்கு அறிவுரைகள் வழங்குதல் - CEO Proceedings - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Sunday, February 11, 2024

2ம் வகுப்பு மாணவர்களின் அடைவு நிலையினை உயர்த்துதல் - ஆய்வு அலுவலர்களுக்கு அறிவுரைகள் வழங்குதல் - CEO Proceedings

 
இரண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களின் அடைவு நிலையினை உயர்த்துதல்- ஆய்வு அலுவலர்களுக்கு தொடர்பாக உரிய அறிவுரைகள் வழங்குதல்


Post Top Ad