பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர் பணியிலிருந்து விடுவிப்பா? - தலைமை தேர்தல் அதிகாரி பதில் கடிதம் - Asiriyar.Net

Tuesday, November 7, 2023

பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர் பணியிலிருந்து விடுவிப்பா? - தலைமை தேர்தல் அதிகாரி பதில் கடிதம்

 
பார்வையில் காணும் மனுவின் மீது தங்களது கவனம் ஈர்க்கப்டுகிறது . மேற்கண்ட மனுவின்மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் பொருட்டு , நகலாக தங்களுக்கு அனுப்பிவைக்கப்படுகிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
Post Top Ad