இடைநிலை ஆசிரியர்கள் ஊதிய முரண்பாடு - இழப்புகள், வேறுபாடுகள் களைதல், தீர்வுகள் என்ன? - இயக்குனருக்கு அனுப்பியுள்ள விரிவான 55 பக்க அறிக்கை - Asiriyar.Net

Tuesday, November 21, 2023

இடைநிலை ஆசிரியர்கள் ஊதிய முரண்பாடு - இழப்புகள், வேறுபாடுகள் களைதல், தீர்வுகள் என்ன? - இயக்குனருக்கு அனுப்பியுள்ள விரிவான 55 பக்க அறிக்கை

 
இடைநிலை ஆசிரியர்கள் ஊதிய முரண்பாடு - இழப்புகள், வேறுபாடுகள் களைதல், தீர்வுகள் என்ன?  -  இயக்குனருக்கு அனுப்பியுள்ள விரிவான 55 பக்க அறிக்கை


Click Here to Download - SG Teachers Pay Anomaly - Briefing Letter to Director (55 Pages) - Pdf

Post Top Ad