ஆசிரியர்கள் குறைகளை EMIS-ல் பதிவேற்றம் செய்தல் - நெறிமுறைகள் - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Tuesday, November 7, 2023

ஆசிரியர்கள் குறைகளை EMIS-ல் பதிவேற்றம் செய்தல் - நெறிமுறைகள் - Director Proceedings

 

ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள் தங்களுடைய குறைகளை EMIS இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல் - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!
Post Top Ad