சிறார் இதழ் - மாணவர்களிடம் காலை வணக்கக் கூட்டத்தில் பாராட்டி நேரில் வழங்க உத்தரவு - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Thursday, November 2, 2023

சிறார் இதழ் - மாணவர்களிடம் காலை வணக்கக் கூட்டத்தில் பாராட்டி நேரில் வழங்க உத்தரவு - Director Proceedings

 

சிறார் மற்றும் ஆசிரியர் இதழ்கள் - நவம்பர் அனைத்துப் மாத தேன்சிட்டு மற்றும் புது ஊஞ்சல் இதழ்கள் குழந்தைகள் தினக் கொண்டாட்டம் பக்கங்களிலும் மாணவப் படைப்பாளிகளின் படைப்புகள் - ஒவ்வொருவருக்கும் இதழ் அனுப்புதல் காலை வணக்கக் கூட்டத்தில் பாராட்டி நேரில் வழங்குதல் - சார்பு பள்ளி கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.


Post Top Ad