நிருவாக மறுசீரமைப்பு - மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் CEO நிலையில் ஆண்டாய்வு மேற்கொள்ளல் - அறிக்கை கோருதல் - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Monday, November 6, 2023

நிருவாக மறுசீரமைப்பு - மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் CEO நிலையில் ஆண்டாய்வு மேற்கொள்ளல் - அறிக்கை கோருதல் - Director Proceedings

 

பள்ளிக் கல்வித்துறை - நிருவாக மறுசீரமைப்பு - அரசாணை ( நிலை ) எண் . 151. பள்ளிக் கல்வித்துறை . நாள் : 09.09.2022 ன் படி 01.10.2022 முதல் மாவட்டக் கல்வி அலுவலகங்கள் - நிருவாக மறுசீரமைப்பு - மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் ( இடைநிலை ) முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் நிலையில் ஆண்டாய்வு மேற்கொள்ளல் - அறிக்கை கோருதல் - சார்பு பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

Click Here to Download - Director Proceedings - Pdf

Post Top Ad