10.3.2020 க்கு முன்னர் உயர்கல்வி பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு ஊக்க ஊதிய உயர்வு அனுமதிக்கப்பட்ட ஆணை ரத்து - ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை அறிவிப்பு. - Asiriyar.Net

Thursday, November 9, 2023

10.3.2020 க்கு முன்னர் உயர்கல்வி பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு ஊக்க ஊதிய உயர்வு அனுமதிக்கப்பட்ட ஆணை ரத்து - ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை அறிவிப்பு.

 

ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை -10.3.2020 க்கு முன்னர் உயர்கல்வி பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு ஊக்க ஊதிய உயர்வு அனுமதிக்கப்பட்ட ஆணை-தற்போது இரத்து செய்து கடிதம் வெளியீடு.
Post Top Ad