1 முதல் 5ம் வகுப்பு வரை தமிழ் பாடம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு திறன் வளர்ப்பு பயிற்சி - SCERT Proceedings - Asiriyar.Net

Friday, November 3, 2023

1 முதல் 5ம் வகுப்பு வரை தமிழ் பாடம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு திறன் வளர்ப்பு பயிற்சி - SCERT Proceedings

 
Skill Development Training for Teachers Teaching Tamil Class 1st to 5th - SCERT Director Proceedings

 1 முதல் 5ம் வகுப்பு வரை தமிழ் பாடம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு திறன் வளர்ப்பு பயிற்சி - SCERT இயக்குநர் செயல்முறைகள்


Click Here to Download - Skill Development Training for Teachers Teaching Tamil Class 1st to 5th - SCERT Proceedings - PdfPost Top Ad