சனாதன தர்மத்தை பற்றிய வரிகள் அடுத்த கல்வியாண்டில் நீக்கப்படும் - தமிழ்நாடு - Asiriyar.Net

Friday, September 15, 2023

சனாதன தர்மத்தை பற்றிய வரிகள் அடுத்த கல்வியாண்டில் நீக்கப்படும் - தமிழ்நாடு

பாட புத்தகத்தில் அண்ணாமலை குறிபிட்ட சனாதன தர்மத்தை பற்றிய வரிகள் அடுத்த கல்வியாண்டில் நீக்கப்படும். சுட்டிக்காட்டிய அண்ணாமலைக்கு நன்றி. - தமிழ்நாடு பாடநூல் தலைவர் திண்டுக்கல் லியோனி.Post Top Ad