4 & 5 - தொகுத்தறி மதிப்பீடு வினாத்தாள்கள் தொடர்பான TN EE Misson Admin பதில் - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Tuesday, September 19, 2023

4 & 5 - தொகுத்தறி மதிப்பீடு வினாத்தாள்கள் தொடர்பான TN EE Misson Admin பதில்

 

The process of uploading question papers is going on. Information will be shared in this group once the question papers are uploaded.


வினாத்தாள்களை பதிவேற்றம் செய்யும் பணி நடந்து வருகிறது. வினாத்தாள்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டவுடன் 4 & 5 - TN EE Mission குழுவில் தகவல் பகிரப்படும்Post Top Ad