அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களின் வாக்கு வங்கியை திமுக அரசு இழந்து வருகிறதா? - ஆசிரியர் கூட்டணி கருத்து - Asiriyar.Net

Sunday, September 24, 2023

அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களின் வாக்கு வங்கியை திமுக அரசு இழந்து வருகிறதா? - ஆசிரியர் கூட்டணி கருத்து

 

அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களின் வாக்கு வங்கியை திமுக அரசு இழந்து வருகிறது  - ஆசிரியர்கள் சங்க கூட்டமைப்பு செயலாளர் பேச்சு
Post Top Ad