மறுசீரமைக்கப்பட்ட தொழிற்கல்வி பாடத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துதல் -12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பயிற்சி - DSE Proceedings - Asiriyar.Net

Sunday, September 17, 2023

மறுசீரமைக்கப்பட்ட தொழிற்கல்வி பாடத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துதல் -12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பயிற்சி - DSE Proceedings

 மறுசீரமைக்கப்பட்ட தொழிற்கல்வி பாடத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துதல் -12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பயிற்சி குறித்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


Click Here to Download - Implementation and Internship For Class 12 - Director Proceedings - Pdf


Post Top Ad