30 வருடம் பணி நிறைவு - Super Grade வழங்குவது சார்ந்து - கல்வி அலுவலரின் சுற்றறிக்கை - Asiriyar.Net

Thursday, September 28, 2023

30 வருடம் பணி நிறைவு - Super Grade வழங்குவது சார்ந்து - கல்வி அலுவலரின் சுற்றறிக்கை

 தொடக்க நடுநிலை உயர்நிலை மேல்நிலைப்பள்ளி இடைநிலை ஆசிரியர்கள் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் (Management Service ) பணியாற்றிய பணி காலத்தையும் சேர்த்து ஒரே பதவியில் 30 வருடம் பணி நிறைவு - Super Grade வழங்குவது சார்ந்து - கல்வி அலுவலரின் சுற்றறிக்கை


Click Here to Download - Super Grade - Circular - Pdf


Post Top Ad