முதல்‌ தலைமுறை பட்டதாரி சான்றிதழ்‌ வழங்குவது - விரிவான நெறிமுறைகள்‌ வெளியீடு. - Asiriyar.Net

Monday, September 18, 2023

முதல்‌ தலைமுறை பட்டதாரி சான்றிதழ்‌ வழங்குவது - விரிவான நெறிமுறைகள்‌ வெளியீடு.

 
வேலை வாய்ப்பகங்கள்‌ வழியாக நிரப்பப்படுகின்ற அரசுப் பணியிடங்களில்‌ முதல்‌ தலைமுறை பட்டதாரிகளுக்கு சான்றிதழ்‌ வழங்குவது குறித்து விரிவான நெறிமுறைகள்‌ வெளியீடு.


Click Here to Download - First Graduate Certificate - Govt Letter - Pdf


Post Top Ad