முதலமைச்சர் திறனாய்வுத் தேர்வு - மாணவர்களின் விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்தல் - DGE Proceedings - Asiriyar.Net

Monday, August 14, 2023

முதலமைச்சர் திறனாய்வுத் தேர்வு - மாணவர்களின் விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்தல் - DGE Proceedings

 
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறனாய்வுத் தேர்வு - விண்ணப்பித்த பள்ளி மாணவர்களின் விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்தல் தொடர்பாக அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


Click Here to Download - TN CM TSE - DGE Proceedings - Pdf


Post Top Ad