காலை உணவு - உணவுகள் விவரம், உணவுப் அளவு, Appல் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டிய நேரம் - Asiriyar.Net

Wednesday, August 23, 2023

காலை உணவு - உணவுகள் விவரம், உணவுப் அளவு, Appல் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டிய நேரம்

 

முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் - வழங்கப்படும் உணவுகள் விவரம், ஒவ்வொரு மாணவருக்கான உணவுப் பொருள்களின் அளவு, கைபேசி செயலில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டிய நேரம்Post Top Ad