01.09.2023 அன்று SMC கூட்டம் - Agenda & SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Tuesday, August 22, 2023

01.09.2023 அன்று SMC கூட்டம் - Agenda & SPD Proceedings

 

SMC - செப்டம்பர் மாதத்திற்கான பள்ளி மேலாண்மைக் குழு கூட்டம் 01.09.2023 வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறுதல் சார்ந்து அதற்கான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கி மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் (நாள் 21.08.2023) 


Click Here to Download -  SMC - Sep 2023 - Meeting  - Agenda & SPD Proceedings - Pdf


Post Top Ad