ஆதார் எண் இணைந்த தொட்டுணர் கருவி முறையில் வருகை பதிவுசெய்யப்படாத பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல்- சார்ந்து-பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் செயல்முறைகள்!! - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Saturday, January 25, 2020

ஆதார் எண் இணைந்த தொட்டுணர் கருவி முறையில் வருகை பதிவுசெய்யப்படாத பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல்- சார்ந்து-பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் செயல்முறைகள்!!

 பள்ளிக் கல்வித் துறை - அரசு/அரசு உதவி பெறும் உயர்நிலை/மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்களுக்கு ஆதார் எண் இணைந்த தொட்டுணர் கருவி முறையிலான வருகைப் பதிவேடு முறைமை (AEBAS - Aadhaar Enabled Biometric Attendance System)அமல்படுத்தப்பட்டது -22/01/2020 அன்று ஆதார் எண் இணைந்த தொட்டுணர் கருவி முறையில் வருகை பதிவுசெய்யப்படாத பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல்- சார்ந்து-பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் செயல்முறைகள்!!Recommend For You

Post Top Ad