கோடை விடுமுறை எப்போது? தேர்வு அட்டவணை மாற்றத்தால் ஏற்பட்ட குழப்பத்திற்கு அதிகாரிகள் விளக்கம் - Asiriyar.Net

Friday, April 5, 2024

கோடை விடுமுறை எப்போது? தேர்வு அட்டவணை மாற்றத்தால் ஏற்பட்ட குழப்பத்திற்கு அதிகாரிகள் விளக்கம்

 

கோடை விடுமுறை எப்போது தொடங்கும்? தேர்வு அட்டவணை மாற்றத்தால் ஏற்பட்ட குழப்பத்திற்கு அதிகாரிகள் விளக்கம்
Post Top Ad