அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் உயர் கல்வி வழிகாட்டி குழு - மாநில, மாவட்ட அளவிலான பயிற்சி - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Thursday, April 25, 2024

அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் உயர் கல்வி வழிகாட்டி குழு - மாநில, மாவட்ட அளவிலான பயிற்சி - Director Proceedings

 
நான் முதல்வன் திட்டம் கல்வியாண்டு 2024-25 அனைத்து அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் உயர் கல்வி வழிகாட்டி குழு ( Career Guidance Cell ) கூட்டுதல் / செயல்படுத்துதல் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வழங்குதல் - மாநில அளவிலான கருத்தாளர்கள் பயிற்சி மற்றும் மாவட்ட அளவிலான உயர்கல்வி வழிகாட்டி குழு உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி வழங்குதல் சார்ந்து . பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!


Click Here to Download - DSE - Career Guidance Cell Proceedings - Director Proceedings - PdfPost Top Ad