1 - 5 ஆம் வகுப்பு - மூன்றாம் பருவ தொகுத்தறி மதிப்பெண்களை EMIS வலைத்தளத்தில் பதிவு செய்தல் - நெறிமுறைகள் - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Tuesday, April 23, 2024

1 - 5 ஆம் வகுப்பு - மூன்றாம் பருவ தொகுத்தறி மதிப்பெண்களை EMIS வலைத்தளத்தில் பதிவு செய்தல் - நெறிமுறைகள் - Director Proceedings

 
தொடக்கக் கல்வி 2023 - 2024 ஆம் கல்வி ஆண்டு அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பிற்கான மூன்றாம் பருவ தொகுத்தறி மதிப்பெண்களை EMIS வலைத்தளத்தில் பதிவு செய்தல் வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.

Post Top Ad