வாக்குப்பதிவு முடிவுற்றவுடன் பொருட்களை Zonal Officer- டம் ஒப்படைக்கும் பொழுது கவனிக்க வேண்டியவை - Asiriyar.Net

Friday, April 19, 2024

வாக்குப்பதிவு முடிவுற்றவுடன் பொருட்களை Zonal Officer- டம் ஒப்படைக்கும் பொழுது கவனிக்க வேண்டியவை

 

வாக்குப்பதிவு முடிவுற்றவுடன் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிகளிலும் பொருட்களை மண்டல அலுவலரிடம் ஒப்படைக்கும் பொழுது கவனிக்க வேண்டியவை
Post Top Ad