தேர்தலில் பயன்படுத்தப்படும் உரைகள் மற்றும் படிவங்கள் குறித்த விளக்கம் - Explanation Video - Asiriyar.Net

Thursday, April 18, 2024

தேர்தலில் பயன்படுத்தப்படும் உரைகள் மற்றும் படிவங்கள் குறித்த விளக்கம் - Explanation Video

 

தேர்தலில் பயன்படுத்தப்படும் உரைகள் மற்றும் படிவங்கள் குறித்த விளக்கம் -  Details of Covers and forms to be used at polling stations - Explanation Video 

Post Top Ad