தபால் வாக்கு - Form 12 & 12A - நிரப்பப்பட்ட & நிரப்பப்படாத படிவங்கள் - மாதிரி - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Saturday, April 6, 2024

தபால் வாக்கு - Form 12 & 12A - நிரப்பப்பட்ட & நிரப்பப்படாத படிவங்கள் - மாதிரி

 




தேர்தல் பணி - தபால் வாக்கு / தேர்தல் பணி சான்றிதழ் பெற படிவம் 12 & 12A - நிரப்பப்பட்ட & நிரப்பப்படாத படிவங்கள் - மாதிரி


Click Here to Download - Election Duty - Form 12 & 12A for Postal Ballot / Election Duty Certificate - Filled & Unfilled Forms - Model - Pdf



Post Top Ad