ஆசிரியர்கள் குறைதீர் புலம் - பணிப்பலன் சார்ந்த விண்ணப்பங்கள் - EMIS-ல் பதிவேற்றம் செய்தல் - நெறிமுறைகள் - Step By Step Procedure - Asiriyar.Net

Thursday, November 9, 2023

ஆசிரியர்கள் குறைதீர் புலம் - பணிப்பலன் சார்ந்த விண்ணப்பங்கள் - EMIS-ல் பதிவேற்றம் செய்தல் - நெறிமுறைகள் - Step By Step Procedure

 ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியரல்லாப் பணியாளர்களுக்கான குறைதீர் புலம் - உயர் அலுவலர்கள் கையாளும் வழிமுறைகள்


Click Here to Download - Grievance Redressal Field for Teachers and Non-Teaching Staff - Guidelines for Handling Procedure by Higher Officials - Pdf


Post Top Ad