பொதுத் தேர்வு - புதிய தேர்வு மைய பள்ளிகள் விவரங்கள் கோரி உத்தரவு - DGE Proceedings - Asiriyar.Net

Thursday, September 14, 2023

பொதுத் தேர்வு - புதிய தேர்வு மைய பள்ளிகள் விவரங்கள் கோரி உத்தரவு - DGE Proceedings

 
மேல்நிலைப் பொதுத் தேர்வு 2023-2024 - புதிய பள்ளிகளின் பட்டியல் மற்றும் இணைக்கப்படும் தேர்வு மையம் மற்றும் இணைப்புப் பள்ளிகள் மாற்றம் சார்பாக விவரங்கள் கோரி அரசுத் தேர்வு இயக்குநர் உத்தரவு!


Click Here to Download - DGE - New Schools & Clubbing Changes - DGE Proceedings - PdfPost Top Ad