கோடை வெப்பம் - அனைத்து வகை பள்ளி ஆசிரியர்கள் பின்பற்றப்பட வேண்டிய அறிவுரைகள் - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Friday, April 12, 2024

கோடை வெப்பம் - அனைத்து வகை பள்ளி ஆசிரியர்கள் பின்பற்றப்பட வேண்டிய அறிவுரைகள் - Director Proceedings

 தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர், தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் இயக்குர்களின் இணைச் செயல்முறைகள்


கோடை வெப்பம் - அனைத்து வகை பள்ளிகள் பின்பற்றப்பட வேண்டிய அறிவுரைகள் - வழங்குதல் - தொடர்பாக.


பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கீழ் இயங்கும் அனைத்து வகை பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தலைமை ஆசிரியர்கள். ஆசிரியர்கள், பிற பணியாளர்கள் மற்றும் மாணவர்களும் இந்த கோடை வெப்பத்தின் தாக்கத்தில் இருந்து தங்களை தற்காத்துக் கொள்ளவும் உடல்நலனை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் பின்வருமாறு அறிவுரைகள் வழங்கப்படுகிறது.
Post Top Ad