தமிழ் மொழி இலக்கிய திறனறித் தேர்வு - மாணவர்களின் விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்தல் - DGE Proceedings - Asiriyar.Net

Saturday, September 9, 2023

தமிழ் மொழி இலக்கிய திறனறித் தேர்வு - மாணவர்களின் விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்தல் - DGE Proceedings

 
தமிழ் மொழி இலக்கிய திறனறித் தேர்வுக்கு மாணவர்களின் விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்தல் தொடர்பாக அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!


Click Here to Download - TTSE Instructions - DGE Proceedings - Pdf
Post Top Ad