பணிச்சுமை, மன அழுத்தம் - விருப்ப ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்கள் - Asiriyar.Net

Friday, September 1, 2023

பணிச்சுமை, மன அழுத்தம் - விருப்ப ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்கள்

 

எண்ணும் எழுத்தும் திட்ட மதிப்பீட்டுக்கு பி.எட்., படிக்கும் கல்லூரி மாணவர்களை அனுமதிக்க மாட்டோம் -  ஆசிரியர் சங்கங்கள் எதிர்ப்பு - பணிச்சுமை, மன அழுத்தம் - விருப்ப ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்கள்
Post Top Ad