உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் பதவி உயர்வு - தேர்ந்தோர் பட்டியலை தயாரிக்க உத்தரவு. - Asiriyar.Net

Saturday, September 2, 2023

உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் பதவி உயர்வு - தேர்ந்தோர் பட்டியலை தயாரிக்க உத்தரவு.

 

உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில், அனைத்து துறைகளிலும் தர என் அடிப்படையில் பதவி உயர்வுக்கான தேர்ந்தோர் பட்டியலை தயாரிப்பது குறித்து, அனைத்து துறை செயலாளர்களுக்கும் மனித வள மேம்பாட்டு துறை செயலர் கடிதம்

Post Top Ad