சத்துணவு அமைப்பாளர்களுக்கு Record Clerk பதவி - ஆணையர் கடிதம் - Asiriyar.Net

Wednesday, August 2, 2023

சத்துணவு அமைப்பாளர்களுக்கு Record Clerk பதவி - ஆணையர் கடிதம்

 

சத்துணவு அமைப்பாளர்கள் 10 வருடங்களில் பணி முடித்து இருந்தால்  சமூக நலத்துறையில் இருக்கின்ற பதிவுரு எழுத்தாளர் Record Clerk பதவி இடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்




Post Top Ad