உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகங்களில் வளரறி மதிப்பீடுகள் - விரிவான வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு! - Asiriyar.Net

Wednesday, August 9, 2023

உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகங்களில் வளரறி மதிப்பீடுகள் - விரிவான வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு!

 உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகங்களில் வளரறி மதிப்பீடுகள் - விரிவான வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு!


Guideline to QP Allocation - Download Here


Assessment - FAQ - Download Here
Post Top Ad