புதிரை வண்ணார் நல மக்களுக்கு அரசின் அனைத்து நலத்திட்டங்கள் சிறப்பான முறையில் கிடைப்பதற்கு அரசாணை வெளியீடு. - Asiriyar.Net

Saturday, August 5, 2023

புதிரை வண்ணார் நல மக்களுக்கு அரசின் அனைத்து நலத்திட்டங்கள் சிறப்பான முறையில் கிடைப்பதற்கு அரசாணை வெளியீடு.

 

புதிரை வண்ணார் நல மக்களுக்கு அரசின் அனைத்து நலத்திட்டங்களும் மற்றும் உதவிகளும் சிறப்பான முறையில் கிடைப்பதற்கு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு செய்தி வெளியீடு!
Post Top Ad