12 ஆம் வகுப்பு மாணவரின் உத்தேச உயர்கல்வி விருப்ப பாடப் பிரிவுகள் அறிதல் - நெறிமுறைகள் - SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Monday, December 5, 2022

12 ஆம் வகுப்பு மாணவரின் உத்தேச உயர்கல்வி விருப்ப பாடப் பிரிவுகள் அறிதல் - நெறிமுறைகள் - SPD Proceedings

 
12 ம் வகுப்பு மாணவரின் உத்தேச உயர்கல்வி விருப்ப பாடப் பிரிவுகள் அறிதல் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய செயல்பாடுகள் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வழங்குதல் - சார்ந்து மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் 


Click Here to Download - Approved_Tentative Higher Education Options - SPD Proceedings - PdfPost Top Ad