எண்ணும் எழுத்தும் - இரண்டாம் பருவ தொகுத்தறி தேர்வு பற்றிய சந்தேகமும் - அதற்குரிய விளக்கமும் - Asiriyar.Net

Sunday, December 11, 2022

எண்ணும் எழுத்தும் - இரண்டாம் பருவ தொகுத்தறி தேர்வு பற்றிய சந்தேகமும் - அதற்குரிய விளக்கமும்

 
⚧ *எண்ணும் எழுத்தும் - இரண்டாம் பருவ தொகுத்தறி தேர்வு பற்றிய சந்தேகமும் .. அதற்குரிய விளக்கமும்*

👇👇👇👇👇👇

http://www.asiriyar.net/2022/12/term-2-summative-assessment-131222.html


🪢 *1 முதல் 3 ஆம் வகுப்பு வரை 2- ஆம் பருவ தொகுத்தறி மதிப்பீட்டுத் தேர்வு எப்போது?*


*1 முதல் 3 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு இரண்டாம் பருவத்திற்கான தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் கணிதம் பாடங்களுக்கான தொகுத்தறி மதிப்பீடு 13.12.2022 முதல் 23.12.2022 வரை முதல் பருவத்தில் நடத்தப்பட்டது போலவே நடத்த வேண்டும்.*


🪢 *1 முதல் 3 ஆம் வகுப்பு வரை 2- ஆம் பருவ தொகுத்தறி மதிப்பீட்டுத் தேர்வு எந்தெந்த முறைகளில் நடத்தப்பட வேண்டும்?*


*1 முதல் 3 ஆம் வகுப்பு வரை இரண்டாம் பருவ தொகுத்தறி மதிப்பீட்டுத் தேர்வு 'எண்ணும் எழுத்தும் செயலி மூலமாகவும், எழுத்துபூர்வமாகவும் நடத்தப்பட வேண்டும்.*


🪢 *எழுத்துப் பூர்வமாக நடைபெற இருக்கும் தேர்வில் வினாத்தாள்கள் எவ்வாறு வழங்கப்படும்?*


*PDF வடிவிலான தொகுத்தறி மதிப்பீடு வினாத்தாள்கள் (தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் கணிதம்) ஆசிரியர்களின் எண்ணும் எழுத்தும் செயலியிலேயே பதிவிறக்கம் செய்யத்தக்க வகையில் வழங்கப்படும்.*


🪢 *எண்ணும் எழுத்தும் செயலி மூலமாக தேர்வு எந்த தேதி முதல் எந்த தேதி வரை நடத்தப்பட வேண்டும்?*


*எண்ணும் எழுத்து செயலி மூலமாக 13.12.2022 முதல் 20.12.2022 வரை தேர்வு நடத்தப்பட வேண்டும்.*


🪢 *எழுத்துப்பூர்வமான தேர்வு எப்போது நடத்தப்பட வேண்டும்?*


*எண்ணும் எழுத்து செயலி வாயிலாக மாணவர்களுக்கு மதிப்பீடு முடித்த பிறகு கடைசி மூன்று தினங்களான 21,22 மற்றும் 23.12.2022 தேதிகளில் முறையே தமிழ்,ஆங்கிலம்,கணிதம் பாடங்களுக்கான தொகுத்தறி மதிப்பீட்டினை நடத்தலாம்.*


🪢 *எழுத்துப்பூர்வமான தேர்வுக்குரிய வினாத்தாள்களை பாடம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் வடிவமைத்து கொள்ளலாமா?*


*எண்ணும் எழுத்தும் செயலியில் pdf வடிவத்தில் வழங்கப்படும். தொகுத்தறி வினாத்தாளைத் தவிர ஆசிரியர் விரும்பும் வகையில் தொகுத்தறி வினாத்தாளை வடிவமைத்து அதன் விளைவுகளை விருப்பத்தின் அடிப்படையிலும் மதிப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.*


🪢. *எழுத்துப்பூர்வமாக நடத்தப்படும் தேர்விற்கான மதிப்பீடு கட்டாயமா?*


*எழுத்துப்பூர்வமாக நடத்தப்படும் தேர்விற்கான மதிப்பீடு முற்றிலும் விருப்பத்தின் அடிப்படையிலானது (Only Optional) மட்டுமே.*


🪢 *எழுத்துப்பூர்வமாக நடத்தப்படும் தேர்விற்கான மதிப்பெண்களை எண்ணும் எழுத்தும் செயலியில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டுமா?*


*எழுத்துப்பூர்வமாக நடத்தப்படும் தேர்விற்கான மதிப்பெண்களை எண்ணும் எழுத்தும் செயலியில் பதிவேற்றம் செய்யத் தேவையில்லை.*


*Join Telegram group*

https://t.me/joinchat/8I3aQMj6gzYzNmJlPost Top Ad