பள்ளிக் கல்வித் துறையில் இருந்த ADPC பணியிடம் APO பணியிடமாக மாற்றம் - Proceedings - Asiriyar.Net

Thursday, December 15, 2022

பள்ளிக் கல்வித் துறையில் இருந்த ADPC பணியிடம் APO பணியிடமாக மாற்றம் - Proceedings

 
பள்ளிக் கல்வித் துறையில் இருந்த ADPC பணியிடம் APO பணியிடமாக மாற்றம் - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர், மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் மற்றும் தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் இணை செயல்முறைகள்!


Click Here to Download - ADPC - APO Post Proceedings - Commissioner, SPD, DEE Proceedings - PdfPost Top Ad