தேர்தல் பணியில் இருந்து யாருக்கெல்லாம் விலக்கு அளிக்கப்படும்? Order Copy - Asiriyar.Net

Saturday, April 13, 2024

தேர்தல் பணியில் இருந்து யாருக்கெல்லாம் விலக்கு அளிக்கப்படும்? Order Copy

 


Greater Chennai Corporation Tamil Nadu State Election Commission - Polling Personnel - Formation of Committee for Scrutiny of Election . Duty exemption applications - Orders Issued .

தேர்தல் பணியில் இருந்து எவருக்கெல்லாம் விலக்கு அளிக்கப்படும்?


⭕எஞ்சிய பணிக்காலம் 6 மாதங்கள் உள்ளவர்கள்,

⭕கர்ப்பிணிகள்,

 ⭕பாலூட்டும் தாய்மார்கள்,

⭕மாற்று திறனாளிகள்

 மற்றும்

⭕கடும் நோயுற்றவர்களுக்கு (Cancer, dialysis) உள்ளாட்சி தேர்தல் பணியில் இருந்து விதி விலக்கு....


Click Here To Download - Election Duty exemption -  Order Copy -  Pdf


Click Here To Download - Election Duty exemption -  Election Commission Letter (07.06.2023) -  Pdf

Post Top Ad