தலைமை ஆசிரியர்கள் கவனத்திற்கு - உங்கள் பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடி 'BLO' பூத் லேவெல் ஆபீசர் யார் என்று அறிய - Asiriyar.Net

Wednesday, April 17, 2024

தலைமை ஆசிரியர்கள் கவனத்திற்கு - உங்கள் பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடி 'BLO' பூத் லேவெல் ஆபீசர் யார் என்று அறிய

 

தலைமை ஆசிரியர்கள் கவனத்திற்கு - உங்கள் பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடி  'BLO'  பூத் லேவெல் ஆபீசர் யார் என்று அறிய

⚡ *உங்களது   'BLO'  பூத் லேவெல் ஆபீசர் யார் என்று அறிய*

👇

1  முதலில் மாவட்டத்தை தேர்வு  செய்யவும்

👇

2    பிறகு உங்களை தொகுதியை தேர்வு செய்யவும்

👇

 3   பிறகு வாக்களிக்கும் பள்ளியை தேர்வு செய்தால் உங்களது BLO பூத் லேவெல் ஆபீசர் யார் என்று  யாரென்று தெரியும்Click Here To View - BLO DetailsPost Top Ad