ஆசிரியர்களை பள்ளிகளில் அலுவலகப் பணிகள் மேற்கொள்ள வற்புறுத்தக் கூடாது - DSE செயல்முறைகள்! - Asiriyar.Net

Wednesday, May 8, 2024

ஆசிரியர்களை பள்ளிகளில் அலுவலகப் பணிகள் மேற்கொள்ள வற்புறுத்தக் கூடாது - DSE செயல்முறைகள்!

 
தமிழ்நாடு அமைச்சுப்பணி - அரசு மேல்நிலை பள்ளிகளில் பணப்பலன் பெறுவதற்கு அமைச்சுப்பணிகளை ஆசிரியர்களை மேற்கொள்ள வற்புறுத்துவதாக புகார் வரப்பெற்றது - முதன்மைக்கல்வி அலுவலர்களுக்கு அறிவுரை வழங்குதல் தொடர்பாக பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் 


Click Here to Download - School Staff Circular - Instructions to CEO - Director Proceedings - PdfPost Top Ad