பள்ளிகள் திறப்பு - ஆசிரியர்கள் பள்ளிகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய கல்வி மற்றும் கல்வி சாரா செயல்பாடுகள் பட்டியல் - இயக்குனர்கள் கடிதம் - Asiriyar.Net

Sunday, May 26, 2024

பள்ளிகள் திறப்பு - ஆசிரியர்கள் பள்ளிகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய கல்வி மற்றும் கல்வி சாரா செயல்பாடுகள் பட்டியல் - இயக்குனர்கள் கடிதம்

 

2024 25 ஆம் கல்வி ஆண்டில் பள்ளிகள் திறப்பதற்கு முன்பு மேற்கொள்ள வேண்டிய கல்வி செயல்பாடுகள் மற்றும் கல்வி ஆண்டில் செயல்படுத்த வேண்டிய கல்வி இணை   செயல்பாடுகள், கல்வி சாரா செயல்பாடுகள் சார்ந்து பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் - பின்வரும் அறிவுரைகளை பின்பற்றி செயல்படுத்த அனைத்து கல்வி அலுவலர்களும் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். Click Here to Download - School Reopening Instruction - Director Proceedings - Pdf


Post Top Ad