எண்ணும் எழுத்தும் - முதல் பருவ பயிற்சி கால அட்டவணை & DEE, SCERT Proceedings - Asiriyar.Net

Friday, May 31, 2024

எண்ணும் எழுத்தும் - முதல் பருவ பயிற்சி கால அட்டவணை & DEE, SCERT Proceedings

 
எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி -2024- 2025 ஆம் முதல் பருவத்திற்கான மாநில , கல்வியாண்டு - - DIET மாவட்ட மற்றும் ஒன்றிய அளவிலான பயிற்சி கல்வியாளர்கள் , ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களை பணி விடுவிப்பு தொடக்கப்பள்ளி செய்தல் DEE,  SCERT Proceedings.


Click Here to Download - Ennum Ezhuthum - Term  I - Training - Director Proceedings - Pdf

Post Top Ad