அரசு உதவி பெறும் சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்களில் ஆசிரியர்களை நியமிக்க நிர்வாகத்துக்கு முழு உரிமை உண்டு - டெல்லி உயர்நீதிமன்றம். - Asiriyar.Net

Friday, May 31, 2024

அரசு உதவி பெறும் சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்களில் ஆசிரியர்களை நியமிக்க நிர்வாகத்துக்கு முழு உரிமை உண்டு - டெல்லி உயர்நீதிமன்றம்.

 
அரசு உதவி பெறும் சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்களில் முதல்வர், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பிற ஊழியர்களை நியமிக்க அந்நிறுவனங்களில் நிர்வாகத்துக்கு முழு உரிமை உண்டு"


- டெல்லி உயர்நீதிமன்றம்.Post Top Ad