தொலைதூரக்கல்வியில் பயின்ற படிப்பும் கல்லூரி படிப்புக்கு இணையானது - UGC - Asiriyar.Net

Wednesday, December 7, 2022

தொலைதூரக்கல்வியில் பயின்ற படிப்பும் கல்லூரி படிப்புக்கு இணையானது - UGC

 

தொலைதூரக்கல்வியில்  பயின்ற படிப்பும் கல்லூரி படிப்புக்கு இணையானதே UGC உத்தரவு நகல்.
Post Top Ad