05-12-2022-அன்று பள்ளிகளில் ஒளிப்பரப்ப வேண்டிய திரைப்படம் - SHWAAS - கதைச்சுருக்கம் - Proceedings - Asiriyar.Net

Friday, December 2, 2022

05-12-2022-அன்று பள்ளிகளில் ஒளிப்பரப்ப வேண்டிய திரைப்படம் - SHWAAS - கதைச்சுருக்கம் - Proceedings

 
சிறார் திரைப்படம்


05-12-2022-அன்று அனைத்து நடுநிலை,உயர்நிலை,

மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் ஒளிபரப்ப வேண்டிய திரைப்படம்


 Film name - SHWAAS 


திரைப்படத்தின் கதைச்சுருக்கம் மற்றும் மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


Click Here to Download - School Children's Movie 5.12.2022 - SHWAAS Movie Story & Dir Proceedings - PdfPost Top Ad