ஆசிரியர்களின் விண்ணப்பங்களை கிடப்பில் போடும் பணியாளர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை - இயக்குநர் உத்தரவு. - Asiriyar.Net

Sunday, May 12, 2024

ஆசிரியர்களின் விண்ணப்பங்களை கிடப்பில் போடும் பணியாளர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை - இயக்குநர் உத்தரவு.

 

ஆசிரியர்களின் விண்ணப்பங்களை கிடப்பில் போடும் அமைச்சு பணியாளர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு பள்ளிக் கல்வித் துறை இணை இயக்குனர் உத்தரவு.
Post Top Ad