பணி ஓய்வு பெற உள்ள வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்களின் கருத்துரு அனுப்புதல் - சார்ந்து - DEE Proceedings - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Tuesday, March 5, 2024

பணி ஓய்வு பெற உள்ள வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்களின் கருத்துரு அனுப்புதல் - சார்ந்து - DEE Proceedings

 
தமிழ்நாடு தொடக்கக் கல்வி சார்நிலைப்பணி - வட்டாரக்கல்வி அலுவலர்கள் ஓய்வு - உரிய காலத்திற்குள் கருத்துருக்கள் தயார் செய்து அனுப்புவது குறித்து - உரிய அறிவுரைகள் வழங்குதல் - தொடர்பாக.


Click Here to Download - BEO Retirement Proposal Instructions - Director Proceedings - Pdf
Post Top Ad