தமிழ்நாட்டில் PM SHRI Schools தொடங்க முடிவு - தலைமைச் செயலாளர் கடிதம் - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Saturday, March 16, 2024

தமிழ்நாட்டில் PM SHRI Schools தொடங்க முடிவு - தலைமைச் செயலாளர் கடிதம்

 
The State of Tamil Nadu has always been committed to provide enhanced quality education to its students by implementing many impactful initiatives in school education sector . With reference to your letter dated 23.02.2024 ,


 I would like to inform that the State of Tamil Nadu is very keen to sign the MoU for establishing the PM SHRI schools in the State.


 In this regard , a State Level Committee headed by School Education Secretary has been constituted . Based on the recommendations of the Committee , the MoU for establishing PM SHRI schools will be signed by the State before beginning of next academic year 2024-25 . It is requested to kindly release the 3rd and 4th instalment for the financial year 2023-24.
Post Top Ad